A Past Continuous igeidő az angolban - 40 példán keresztül!

A Past Continuous, vagyis a “folyamatos múlt” használata sokkal egyszerűbb, mint amilyennek elsőre tűnhet. Először a képzését tanuljuk meg, majd azt, hogy milyen esetekben tudjuk használni.

Képzése a következőképpen történik:

A “be” segédige múlt idejű alakját (was/were) + az ige „-ing”-es alakját használjuk.

Pl. I was reading the novel.

Pl. She was doing her homework yesterday.

Kérdés képzése: Kérdőszó, létige, alany, ige, időhatározó.

Pl. What were you doing yesterday?

Pl. Was she working yesterday?

Tagadás: Alany, létige negatív alakja, ige folyamatos alakja.

Pl. I wasn’t (was not) working yesterday.

Pl. You were not reading the book yesterday evening.

Negatív kérdés képzése:

Pl. Wasn’t she working yesterday?

Pl. Weren’t you cooking dinner yesterday evening?

Ez mind szuper, de mikor használjuk?

1. Nevéből kifolyólag akkor használjuk, amikor a múlt egy adott pillanatában ment végbe a cselekvés. Mivel folyamatos, ezért ez a cselekvés valószínűleg hosszabb ideig tartott, tehát olyan cselekvéseket tudunk vele kifejezni, amik akár órákon át tartottak a múltban.

Pl: I was doing my homework all day yesterday.

Pl: She was watching TV all evening.

2. Közbeeső cselekvéseket is ki tudunk vele fejezni, tehát azt, ha egy cselekvés a múltban hosszabb ideig tartott és ezt félbeszakította egy másik múltbeli cselekvés. Ilyenkor a közbeeső cselekvést egy mellékmondattal és a Past Simple (egyszerű jelen) használatával fejezzük ki.

Pl. I was washing my hair when the phone rang. ( Éppen a hajamat mostam, amikor csörgött a telefon). Ebben az esetben a hajmosás volt a hosszabb és folyamatos cselekvés, amit megszakított a telefonhívás, amit egyszerű múlttal fejeztünk ki.

3. Párhuzamos cselekvéseket is ki tudunk fejezni a Past Continuous használatával. Ilyenkor kettő folyamatos múltbeli cselekvés ment végbe egyszerre.

Pl. I was watching TV and my husband was cooking the dinner. ( Én TV-t néztem, amíg a férjem vacsorát főzött).

Pl. She was doing her homework while I was sleeping on the couch. ( Ő a házi feladatát csinálta, amíg én aludtam a kanapén).

Ezeket a párhuzamos cselekvéseket összeköthetik a while és az and kötőszavak.

Fontos, hogy a Past Continuous használatánál általában olyan időhatározókat használunk, amik időtartamot fejeznek ki. ( all night long, all day, afternoon stb.)

Pl. He was writing his report all evening. ( Egész este az olvasónaplóját írta).

4. Történetek elmesélésénél és a háttér információk megadásánál is Past Continuoust használunk. Ilyenkor arra kell gondolni, ha például találkozunk egy kedves ismerősünkkel és elmentünk vele moziba, de egy háttér információt is szeretnénk megosztani a hallgatósággal, olyat, ami nem igazán lényeges, például, hogy az illető mit viselt a találkozó idején.

Pl. She was wearing a nice blue dress with a gold necklace. ( Ő egy szép kék ruhát viselt egy arany nyaklánccal). A sztori szempontjából nem fontos az illető öltözéke, háttér információként szolgál.

Pl. She was looking ill. (Betegnek nézett ki).

5. Narratíváknál is használatos a folyamatos múlt, amikor „lefestjük” a helyszínt vagy a körülményeket.

Pl. The wind was blowing and the sun was shining. My grandmother was cooking in the kitchen while the dogs were playing outside in the garden.

6. Akkor is használjuk, ha valami idegesít minket, kellemetlenséget okoz. Általában valaki másnak (volt) valamilyen idegesítő szokása.

Pl. She was always talking about her ex boyfriend. ( Mindig az ex barátjáról beszélt).

Pl. He was always taking my ideas. (Mindig ellopta az én ötleteimet).

Egyszerű igaz? Akkor ismételjünk kicsit: A lényeg, hogy ne felejtsük el, hogy az igének az „inges” alakját kell használnunk, illetve a létigék was/were alakját. Ha időhatározó van a mondatban, akkor még könnyebb felismernünk, illetve képeznünk is a Past Continuoust, hiszen az időhatározó általában hosszabb időtartamra utal a múltban.

Néhány példa

Most nézzünk meg pár példamondatot a Past Continuous igeidővel:

1. The children were laughing at me when I told them a joke. (A gyerekek nevettek rajtam, amikor a viccet meséltem nekik).

2. The sun was shining all the time. ( Állandóan sütött a nap).

3. I was cleaning the house yesterday afternoon. ( Tegnap délután a házat takarítottam).

4. She was feeding the baby when I got home. (Ő etette a kisbabát, amikor én hazaértem).

5. He was sleeping on the couch when the phone rang. ( Ő a kanapén aludt, amikor csörgött a telefon).

6. I was not sleeping when you came home last night. (Én nem aludtam, amikor haza értél tegnap este).

7. My husband was cutting the grass when the dog ran away. ( A férjem a füvet vágta, amikor a kutya elszaladt).

8. What was she doing at this time yesterday? ( Mit csinált tegnap ilyenkor?)

9. I was waiting at home when John sent me a message. (Otthon várakoztam, amikor John küldött egy üzenetet).

10. I was sitting outside when she called me. ( Kint üldögéltem, amikor felhívott).

11. The students were running in circles when the bell ringed. ( A diákok köröket futottak, amikor szólt a csengő).

12. While she was sleeping on the train, someone stole her purse. ( Amíg aludt a vonaton, valaki ellopta a pénztárcáját).

13. I was cooking when the taxi arrived. (Éppen főztem, amikor a taxi megérkezett).

14. I was listening to my music so I did not hear the bell. (Zenét hallgattam, szóval nem hallottam a csengőt).

15. While we were playing volleyball, it started raining. ( Amíg röplabdáztunk, eleredt az eső).

16. I was making pizza while my husband was watching TV. (Én pizzát sütöttem, amíg a férjem tévét nézett).

17. She was telling me about her fancy new job. (Mindig csak a csodás új állásáról beszélt nekem…)

18. While I was reading the newspaper, my daughter came home from school. (Amíg az újságot olvastam, a lányom hazaért az iskolából).

19. I was working at yesterday 10 pm. (Tegnap este 10 órakor még dolgoztam).

20. I was driving home and it was raining. The wind was blowing and the all the dogs were barking. ( Vezettem haza fele és esett az eső. Fújt a szél és minden kutya ugatott).

21. I was walking the dog when he saw a cat and started to chace it. (Éppen sétáltattam a kutyát, amikor meglátott egy macskát és elkezdte kergetni azt).

22. I was writing articles all morning. ( Egész reggel cikkeket írtam).