Az alkotmányos monarchia egy olyan monarchia, ahol a tényleges hatalom nagy része a parlament kezében van, gondolva például a pénzügyekre, hadseregre, kormány feletti ellenőrzésre. Az alkotmányos monarchia Angliában jelent meg először, 1689-ben. Ebben az államformában az uralkodónak viszonylag kevés szerep jut: a király uralkodik, viszont ténylegesen nem ő kormányoz.