Angol levélírás, levélírás angolul - így csináld!

Arra, hogy angolul írjunk levelet, nem csak akkor lehet szükségünk, ha nyelvvizsgázni, vagy érettségizni szeretnénk angolból, hanem akár a mindennapi élet során is. A mai globalizált világban könnyen előfordulhat, hogy az interneten keresztül szeretnénk valakitől érdeklődni valamivel kapcsolatban, vagy rendelünk valamit külföldről, de nem érkezik meg, vagy nem olyan, nem azt küldték stb. Arról nem is beszélve, ha Angliában élünk, vagy esetleg szeretnénk kiköltözni. Az angol levélírás tehát mindenki számára fontos, aki angolul tanul, még akkor is, ha a levélírás angolul nem mindig egyszerű.

A leveleket két nagy csoportra oszthatjuk: baráti és hivatalos levél.

A levelek felépítése a következőképpen néz ki:

Címzés, dátum

Megszólítás

Bevezetés (miért írjuk a levelet)

Tartalom (amit el szeretnénk mondani a levélben)
Befejezés (mi fog történni, mit szeretnénk, mi a következő lépés)
Elköszönés
Aláírás

Hogyan írjunk baráti levelet?

- a megszólítás után nem felkiáltó jel, hanem vessző áll: Dear John, Hi Kate,
- baráti levélben használhatunk összevont igealakokat: it’s, we’re, don’t, I’d stb.

A bevezetésben használhatjuk ezeket a mondatokat:
Thanks for your letter.- Köszönöm a leveled.
It was nice to hear from you again.- Jó volt, hogy újra hallani felőled.

It’s ages since I’ve heard from you… - Nagyon rég nem hallottam felőled…

I’m sorry I haven’t written before, but I’ve been very busy.- Elnézést, hogy nem írtam korábban, de nagyon elfoglalt voltam.


Befejezés gyanánt használhatjuk a következő kifejezéseket:

See you soon! - Hamarosan találkozunk!
Write soon! - Írj hamar!

Hope to hear from you soon. - Remélem, hogy nemsokára hallok felőled.

Take care! - Vigyázz magadra!
Have a nice day! - Legyen szép napod!

Can’t wait to see you! / I’m looking forward to seeing you. - Alig várom, hogy találkozzunk!

Give my regards to / Say hello to your family.- Add át üdvözletem a családodnak!


Elköszönés:
- ha közeli kapcsolatban állunk levelünk címzettjével, pl.: Love, David
- ha kevésbé állunk közel egymáshoz, használjuk a következők egyikét: Best wishes, All the best

Hogyan írjunk hivatalos levelet?


- a levél jobb felső sarkába kerül a címünk, alá a dátum (a hónap neve betűkkel kiírva) . Figyelem: a brit angolban a nap, hónap, év (27 March 2019) a megfelő sorrend, az amerikai angolban a hónap, nap, év (March 27th 2019).

- a címzett címe a bal oldalra kerüljön

- megszólításkor, ha nem ismerjük, akinek írunk, a megszólítás a Dear Sir / Madam vagy To whom it may concern. Ha ismerük a címzetett, azaz, tudjuk a nevét, akkor a Dear Mr. / Mrs. / Ms. / Miss Smith formát alkalmazzuk. Figyelem: ha nem tudjuk biztosan, hogy a címzett férjezett vagy hajadon-e, biztos, ami biztos, válasszuk a Ms. megszólítást, mivel az családi állapot szempontjából semleges.
- hivatalos levélben ne hasznájunk összevont igealakokat (it’s helyett it is, I’d helyett I would stb.)

- elköszönéskor:

Yours faithfully – Tisztelettel (akkor használjuk, ha nem ismerjük a címzettet)

Yours sincerely – Tisztelettel (akkor használjuk, ha a megszólításban a nevén szólítottuk a címzettet)
Udvarias, de lazább hivatalos kifejezések:

Sincerely - Üdvözlettel
Best regards – A legjobbakat kívánva

Kind regards – Szívélyes üdvözlettel

Köszönet kifejezése

I’m writing to thank you for … – Azért írok, hogy megköszönjem a …
It was very kind of you to … – Nagyon kedves volt tőled, hogy …
Thank you for your letter of April 18th - Köszönöm az április 18-i levelét
Thank you once again for your help. – Még egyszer köszönöm a segítségét.

Jó hír közlése

I’m happy / pleased to anounce that …– Boldogan/Örömmel jelentem, hogy …
I am delighted to inform you that … - Örömmel tájékoztatom, hogy…

I'm pleased to confirm that – Örömmel erősítem meg, hogy…

Rossz hír közlése

I’m sorry to tell you that …– Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, …
I regret to inform you… - Sajnálattal közlöm, hogy…
I’m afraid it would not be possible to … - Attól tartok, nincs lehetőség arra, hogy...
Unfortunately we are unable to … - Sajnos nem áll módunkban…

Unfortunately, I have to inform you that – Sajnos arról kell tájékoztatnom, hogy…

Segítség, szívesség kérése

I would be grateful if you could… - Hálás lennék ha tudna...

We would appreciate it if you would … - Szívesen vennénk, ha megtenné, hogy...
Could you please send me … - El tudná nekem küldeni / Tudna nekem küldeni...
Could you possibly tell us … - Meg tudná esetleg mondani nekünk, hogy...
It would be helpful if you could … - Nagy segtséget jelentene, ha tudna …

Panaszevél

I am writing to report a problem / issue with – Azért írok, hogy bejelentsek egy problémát a ...-val kapcsolatban
I am writing to complain about … – Azért írok, hogy panasz tegyek a …-val kapcsolatban.
I look forward to resolving this issue together. - Remélem, együtt meg tudjuk oldani ezt a problémát.

I am writing to complain about the poor service we received at... - Azért írok, hogy panaszt tegye a ...-ban tapasztalt alacsony minőségű szolgáltatás miatt

Érdklődés, információ kérése

I am writing to you to enquire about… - Azért Önnek, hogy érdeklődjek a ...-val kapcsolatban
Could you confirm that … – Meg tudná erősíteni, hogy …

I would be grateful if you could inform me about the details. – Hálás lennék, ha tájékoztatna a részletekről.

I would like to be informed of… - Szeretném, ha tájékoztatnának arról, hogy...

Rendelés 

I would like to order … – Szeretnék rendelni … -t

I am writing to confirm my order. – Azért írok, hogy megerősítsem a rendelésem.
I would like to confirm my booking of (one double room) for (five) nights, arriving on (Monday 2nd July), and leaving on (Saturday 7th July). – Szeretném megerősíteni a szobafoglalásom, amely egy (két) ágyas szobára, (öt) éjszakára vonatkozik, július 2-i hétfői érkezéssel és 7-i szombati indulással.

További hasznos kifejezések

Please find enclosed / attached – Csatolmányként megtalálja…
(levél esetén az “enclosed”, e-mailben az “attached” szót használjuk)
I am writing in reply to your letter of 4 November regarding… - A november 4-én kelt, …-val kapcsolatos levelére reagálva…

I want to apologise for …– Szeretnék bocsánatot kérni, amiért ..

I look forward to hearing from you as soon as possible. - Várom válaszát amilyen hamar csak lehetséges.

I would appreciate a response regarding… - Örömmel fogadnám válaszát azzal kapcsolatban, hogy...

Thank you for your help / time – Köszönöm a segítségét / idejét

Thank you in advance – Előre is köszönöm

Please feel free to contact me if you have any questions. – Nyugodtan lépjen velem kapcsolatba / keressen, amennyiben kérdése van

Please don't hesitate to contact me. - Kérem, forduljon hozzám bizalommal.