Angol rendhagyó igék - ezeket kell tudnod!

Ahogy minden nyelvben, az angolban is vannak rendhagyó igék, ám az angolban igénként csak 3 alakot kell megtanulnunk, és ezzel meg is vagyunk. A legtöbb nyelvhez képest azért lássuk be ez elég baráti. Íme, egy remek összefoglaló cikk a legfontosabb angol rendhagyó igékről. Nyelvvizsgára készülsz? Szeretnél egy erős társalgási szintre eljutni angol nyelvből? Akkor Neked szól a cikkünk! 

Mi ez a három alak és hogyan használjuk őket?


1. alak
Ez az alapige, azaz a főnévi igenév: eat – eszik
(Valójában to eat – enni, de a magyarban a szótári alak mindig a E/3, egyesszám 3. alak, tehát a példánál maradva az eszik.)

2. alak

A második alak a past simple, azaz, az elbeszélő múlt alakja: eat – ate
Yesterday I ate five apples. - Tegnap megettem öt almát.

3. alak
A harmadik alak a past participle, azaz, a múlt idejű melléknévi igenév. Ezt használjuk néhány az összetett igeidőnél főigeként.
(Emlékeztető: az összetett igeidők egy segédigéből és egy főigéből állnak. A segédigét ragozzuk, a főigét nem, az past participle alakban áll. A segédigének ilyenkor nincs jelentése, a jelentést a főige hordozza.)

Melyek ezek az összetett igeidők?

Present perfect simple - Befejezett jelen
Have you ever been to Australia? - Voltál valaha Ausztráliában?uj

Past perfect simple – Befejezett múlt
I have read this book already. - Ezt a könyvet már olvastam.

Future perfect simple - Befejezett jövő
By next week I will have written this book. - Jövő hétre megírom ezt a könyvet.

A rendhagyó igékből előtaggal képzett igék ugyanígy rendhagyók:


rewrite – rewrote – rewritten (újraír, átír)
I have rewritten the whole chapter. - Átírtam az egész fejezetet.


withdraw – withdrew – withdrawn
Last week I withdraw all the money from my account. - Múlt héten felvettem az összes pénzt a számlámról.

A legfontosabb rendhagyó igék:


arise

arose

arisen

felmerül

awake

awoke

awoken

felébred, felébreszt

bear

bore

borne / born

hord, visel; szül, terem

beat

beat

beaten

üt, ver

become

became

become

válik vmivé/vmilyenné

begin

begun

begun

elkezd, elkezdődik

bend

bent

bent

meghajlít, behajlít

bet

bet / betted

bet

fogad, fogadást köt

bid

bid

bid

árajánlatot tesz

bind

bound

bound

összeköt, megköt

bite

bit

bitten

megharap

bleed

bled

bled

vérzik

blow

blew

blown

fúj

break

broke

broken

eltör, tönkretesz, eltörik, tönkremegy

breed

bred

bred

tenyészt

bring

brought

brought

hoz

build

built

built

épít

burn

burnt / burned

burnt / burned

(el/meg)éget, (el/meg)ég

buy

bought

bought

vesz, vásárol

catch

caught

caught

megfog, elkap

choose

chose

chosen

kiválaszt

come

came

came

jön

cost

cost

cost

kerül vmennyibe

cut

cut

cut

elvág

deal

dealt

dealt

oszt (kártyát); foglalkozik vkivel/vmivel

dig

dug

dug

kiás, felás

dive

dived / dove (AmE)

dived

alámerül

do

did

did

tesz, csinál

draw

drew

drawn

rajzol

dream

dreamt / dreamed

dreamt / dreamed

álmodik

drink

drank

drunk

iszik

drive

drove

driven

vezet (járművet)

eat

ate

eaten

eszik

fall

fell

fallen

leesik

feed

fed

fedd

etet, táplál

feel

felt

felt

érez

fight

fought

fought

harcol

find

found

found

(meg)talál

flee

fled

fled

elmenekül

fly

flew

flown

repül

forbid

forbade

forbidden

megtilt

forget

forgot

forgotten

elfelejt

forgive

forgave

forgiven

megbocsát

freeze

froze

frozen

megfagy

get

got

got (BrE) / gotten (AmE)

kap

give

gave

given

ad

go

went

gone

megy

grow

grew

grown

megnő

hang

hung

hung

lóg, felakaszt

have

had

had

van neki

hear

heard

heard

hall

hide

hid

hidden

elbújik, elrejt

hit

hit

hit

megüt

hold

held

held

tart

hurt

hurt

hurt

megsért, megsebesít

keep

kept

kept

megtart

know

knew

known

tud, ismer

lay

laid

laid

lefekszik, lefektet

lead

led

led

vezet, irányít

learn

learnt /learned

learnt /learned

tanul

leave

left

left

elmegy, elhagy

lend

lent

lent

kölcsönad, kölcsönöz

let

let

let

enged, hagy

light

lit / lighted

lit / lighted

megvilágít, bevilágít

lose

lost

lost

elveszít

make

made

made

csinál, készít

mean

meant

meant

jelent vmit

meet

met

met

találkozik

mistake

mistook

mistaken

eltéveszt, összekever

pay

paid

paid

fizet

put

put

put

tesz, rak

quit

quit

quit

abbahagy; felmond (munkahelyen)

read

read

read

olvas

rid

rid

rid

megszabadít vmitől

ride

rode

ridden

vezet (biciklit); lovagol

ring

rang

rung

cseng

rise

rose

risen

felemelkedik

run

ran

run

szalad, fut

say

said

said

mond

see

saw

seen

lát

seek

sought

sought

keres

sell

sold

sold

elad

send

sent

sent

küld

set

set

set

beállít

shake

shook

shaken

megráz, felráz

shed

shed

shed

kihullat, levedlik

shine

shone

shone

ragyog

shoot

shot

shot

lő, lelő

show

showed

shown

megmutat

shrink

shrank

shrunk

összemegy

shut

shut

shut

becsuk

sing

sang

sung

énekel

sink

sank

sunk

elsüllyed, elsüllyeszt

sit

sat

sat

ül

sleep

slept

slept

alszik

smell

smelt / smelled

smelt / smelled

megszagol; vmilyen illata/szaga van

speak

spoke

spoken

beszél

spell

spelt / spelled

spelt / spelled

betűz

spin

spun

spun

fon, sző; pörög, forog

spit

spat

spat

köp

split

split

spli

hasít, repeszt, hasad, reped

spread

spread

spread

elterjeszt, elterjed

stand

stood

stood

áll

steal

stole

stolen

ellop

stick

stuck

stuck

beszúr, beszúródik

sting

stung

stung

megcsíp, megszúr

stink

stank

stunk

bűzlik

strike

struck

struck

üt, csap

strive

strove

striven

törekszik, igyekszik

swear

swore

sworn

megesküszik vmire

sweep

swept

swept

söpör

swim

swam

swum

úszik

swing

swung

swung

leng; hintázik

take

took

taken

elvesz, kivesz

teach

taught

taught

tanít

tear

tore

torn

széttép, eltép

tell

told

told

mond

think

thought

thought

gondol

thrive

throve / thrived

throve / thrived

gyarapszik

throw

threw

thrown

dob, eldob

understand

understood

understood

megért

upset

upset

upset

felzaklat

wake

woke

woken

felébred, felébreszt

wear

wore

worn

hord, visel

weep

wept

wept

sír

wind

wound

wound

felteker, felcsavar

wring

wrung

wrung

kicsavar, kifacsar

write

wrote

written

ír