Bach-korszaknak nevezzük az 1850-1859 közötti időszakot, amikor Alexander Bach belügyminiszter 9 éves uralma alatt Ausztria teljes diktatúrát gyakorolt Magyarországra. A megtorlás időszaka volt ez hazánknak, jóformán parlament nélkül ment a kormányzás.