A Balassi-strófa Balassi Bálint költészetével lett megteremtve, legtöbbször a Júlia-versekben használja. Olyan három sorból szerkesztett versszak, mely 6+6+7 szótagos sorokból állt, a belső rímek által három egységre tagolódott. A 6. és 12. szótag mindig összecseng, a sorvégi rímek bokorrímet alkotnak. Az egész vers kilenc strófából áll. Ezáltal nemcsak külső, hanem a belső kompozícióban is megvalósul a hármas szerkesztési elv. Balassi költészete előtt ez a strófa, illetve versszak egyáltalán nem jelenik meg az irodalomban.