A befejezés a szöveg egyik makroszerkezeti egysége, a tárgyalásban kifejtett gondolatokat foglalja össze. Ebben a pontban foglal állást a szerző, és zárul le a szöveg érzelmileg, itt fogalmazódnak meg a különféle következtetések és tanulságok. Rövid terjedelmű. A másik két makroszerkezeti egység a bevezetés és tárgyalás.