Az epigramma egy tömör, rövid, csattanóval végződő lírai műfaj. Hossza általában 2-4 verssornyi, mondanivalóját tekintve tömör, és szellemes, rövid csattanóval végződik. Gyakori versormája a disztichon, de más versformákat is használ. Az ókori görögök világában eredetileg kőbe vésett felirat, sírfelirat volt, innen ered a rövidsége.