A feudalizmus a középkori társadalom szokásos berendezkedése. Olyan társadalmi, jogi, politikai és gazdasági berendezkedés, ahol a hűbérurak és vazallusok között egy különleges jogi rendszer áll fent. Másik neve hűbériség vagy hűbéri rendszer, a föld birtoklásán alapul. Az alá-és fölérendeltség föld adományozásán keresztül jön létre: a földesúr földet ad és szolgáltat a jobbágyoknak, míg cserébe hűséget, szolgáltatot várnak. A földesúr igazságszolgáltató is volt a földjein.