A groteszk egy összetett esztétikai minőséget jelent. A komikum azon fajtáját jelenti, ahol a legszélsőségesebben ellentétes elemek egybefonódnak, ez kelti a nevetséges hatást. Az egyik elem mindig riasztóan torz, félelmet keltő vagy rút, amely egyben komikus, mulatságos vagy bájos. A groteszk hatásban a rémület és nevetségesség ötvöződik, ez váltja ki a különleges hatást az olvasóból.