A hangtörvény a hangok egymáshoz való alkalmazkodása, módosulása azok találkozásakor. A magánhangzóknál az illeszkedés, hangrendi harmónia és hiátustörvény van életben. A mássalhangzóknál a zöngésség szerinti részletes hasonulás, képzés szerintri részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, írásban jelölt teljes hasonulás, kiesés, összeolvadás és rövidülés fordulhat elő. A hangtörvények könnyedén felismerhetők, a megfelelő elméleti háttér ismeretében.