A harmadik világ a hidegháborúban a világ azon része volt, amelyik sem, a keleti (szocialista), sem a nyugati (kapitalista) tömbhöz nem tartozott. Többségük a gyarmati felszabadulás idején jött létre. Többnyire a gazdaságilag fejletlen országok tartoztak a harmadik világ országai közé. Ma már tágabb értelemben használjuk a kifejezést: a fejletlen országokat soroljuk ide politikai nézőponttól függetlenül.