A heliocentrikus világkép Kopernikusz csillagászhoz (1473–1543) köthető, szerinte a Föld és a többi bolygó, más égitestek a Nap körül keringenek. A világkép megosztotta az akkori vallási társadalmat, hiszen általánosan elfogadott nézet volt, hogy a Föld a világ közepe. Már az ókori görögök is éltek ezzel a feltételezéssel.