A hűbéri lánc a középkori társadalom személyi függőségi viszonyainak a hálózata, egyfajta hatalmi struktúrát jelent. Ez jelöli a földesurak az uralkodóhoz, illetve egymáshoz való viszonyát. Egy olyan alá-és földérendeltségi viszonyt teremtett meg, ami alapjában határozta meg a középkor társadalmát és gazdaságát.