Az ispán a vármegyék élére kinevezett vezető ember volt a középkorban, a grófi rang megfelelője volt. A vármegyerendszert, és az ispánságot I. István királyunk hozta létre Magyarországon. Különféle ispánok álltak a királyi udvartartás élén (udvarispán), a királyi, a pénzügyigazgatás élén (harmincadispán,  sókamaraispán, pénzverőispán, urburaispán) is.