A janicsárok az Oszmán Birodalom zsoldos katonái voltak. Remek kiképzésű, keménykötésű harcosok voltak. Fegyverzetük rendszerint görbe kard, balta, íj vagy puska volt. A janicsárokat rabszolgákból, illetve a szüleiktől elszakított keresztény gyerekekből képezték ki. A janicsárok korukban nagy hírnévre tettek szert, hiszen az Oszmán Birodalom legütőképesebb gyalogosai voltak. A 14. században jelentek meg. Szigorú szabályok és életforma jellemezte őket, például szakállat nem növeszthettek, és egy ideig nem házadoshattak.