Két szöget egymás kiegészítő szögeinek nevezünk, amennyiben összegük egyenlő az egyenes szög nagyságával, azaz 180 fokkal vagy radiánban mérve π-vel. Kiegészítő szögek jelennek meg például a paralelogramma oldalain.