Kleiszthenész kiemelkedő politikusa volt Athénnak a Kr. e. VI. században. Ő számolta fel az egyeduralmat a spártaiak segítségével, és teremtette meg a demokráciát. Szintén hozzá köthető a polgárjog lakóhelyhez való kötése, elvetve az arisztokratai származás feltételét.