Egy adott A halmaz komplementer halmaza, azaz kiegészítő halmaza az a halmaz, melynek az elemei az alaphalmazban benne vannak, de az A halmazban nincsenek. Ha pl. az alaphalmaz a pozitív egész számok halmaza, és a B halmaz a páratlan számok halmaza, akkor a komplementer halmaz a páros számok halmaza.