Mielőtt a ’lesen’ igeragozásával megismerkednénk, picit ugorjunk vissza ’ a normál’ igegragozásra, mely a németben a legtöbb igét jellemzi! 😊 / Talán már régen tudod, tanultad, de egy kis emlékeztető, hogy utána LESEN-ra rá tudjunk térni és megértsd a kettő közti különbséget! /

Amikor kezdő diákokat oktatok és az igeragozást kezdjük el megbeszélni, akkor minden esetben első körben a szabályos ragozású igékből indulok ki, mint pl. a KOMMEN! / jönni /

A német nyelvben az ige alapja a főnévi igenév, a mi esetünkben a KOMMEN – jönni. Így fogsz minden igét akár egy netes, akár egy nyomtatott szótárban megtalálni! 

A magyarban a főnévi igenév a – ni, a németben pedig az -en végződés! / kommEN / 

Ha ragozni szeretnénk ezt az igénket, akkor a következő történik : 

Levágom az ige tövét! kommEN / az -en ragot / és hozzáteszem minden számban és személyben a személyragokat! 

Jó hír és Fontos! 

 Minden egyes ige, függetlenül attól, hogy normál vagy rendhagyó, ezeket a személyragokat fogja ’magára kapni’ : ) Tehát csak egyszer kell megtanulni és begyakorolni! 

Nézzük is akkor gyorsan először a KOMMEN ragozását! / Ahhoz, hogy jobban megértsd, komplett minimondatokat is írok! /

Ich kommE aus Deutschland. Németországból jövök. 

Du kommST aus Österreich. Ausztriából jössz. 

Er 

Sie kommT aus Frankreich. Franciaországból jön / ő / 

Es 

Wir kommEN aus der Schweiz. Svájcból jövünk. 

Ihr kommT aus Ungarn. Ti Magyarországról jöttök.

Sie kommEN aus Japan. Ők Japánból jönnek.

Sie kommEN aus Holland. ÖN/ Önök Hollandiából jön./jönnek. 

 

Most pedig térjünk rá és nézzük meg, hogy a LESEN igénk miképp változtatja meg magát a ragozás során! 😊 

Mint már korábban írtam a németben vannak szabályos, normál ill. RENDHAGYÓ igék! 

A LESEN is utóbbi kategóriába tartozik és így a ragozás során némi változást fogsz majd látni a KOMMEN-hez képest! 

Az ún. TŐHANGVÁLTÓS igékre az lesz a jellemző, a nevükben is szerepel, hogy megváltoztatják a szótövüket, DE ez a változás CSAK 1.szám 2. ill. 3.személyben fog megjelenni!! 

Ich lese morgen ein Buch. Olvasok holnap egy könyvet.

Du LIEST / ! / heute eine Zeitung. Ma egy újságot olvasol. 

Er

Sie LIEST / ! / eine Novelle. Ő olvas egy novellát.

Es 

Wir lesen sehr viel. Nagyon sokat olvasunk.

Ihr lest sehr wenig. Nagyon keveset olvastok.

Sie lesen immer viel. Ők mindig sokat olvasnak.

Sie lesen oft. Ön gyakran olvas. 

 

Egy pár további példát nézzünk kérdő mondatra vetítve is : 

a, Warum liest du jeden Tag die Nachrichten? Miért olvasod minden nap a híreket? 

b, Liest Anna gern Bücher? Anna szívesen olvas könyveket? 

c, Der Schüler liest am Wochenende einen Roman. A diák hétvégén egy regényt olvas. 

 

Láthatod tehát, hogy KIZÁRÓLAG DU és az ER/SIE/ES esetében lesz változás!!

Felmerülhet benned a kérdés, hogy ez mind szép és jó, DE honnan fogok rájönni vajon, hogy melyik ige TŐHANGVÁLTÓS?? 

A rossz hír az az , hogy SEHONNAN! / főleg kezdő nyelvtanulóként /

Ha jó tanárod van, akkor ő fogja neked ezt minden egyes ilyen típusú igénél elmondani! 😊 

Ha pl. vesszük a ’lesen’ igét és felírod nálam a szótárfüzetedbe, akkor az így fog kinézni : 

lesen / ie / - tehát máris fel fog merülni benned a kérdés, hogy mi az az : ie- ott a zárójelben! 😊 Ekkor jövök én a képbe és elmagyarázom példákkal együtt! 

Ilyen ige pl még a ’sehen /ie / is - látni, nézni jelentéssel! 

z.B. Warum siehst du so viel fern? Miért tévézel olyan sokat? 

 Peter sieht den Lehrer nicht. Péter nem látja a tanárt.