A manufaktúra egy kézműves technikán alapuló tőkés üzem és vállalkozás. A termékek előállítását magas szintű kézműves szaktudásra alapozzák. A befektetett pénz, azaz tőke és a szabad munkaerő teremtette meg. A befektető biztosította a termeléshez szükséges eszközöket, szerszámokat, nyersanyagokat, műhelyet, és ő az, aki pénzeli a dolgozókat, gyakorlatilag mindent. A manufaktúrában alkalmazott munkások különböző részfeladatokat végeznek, általában nem egy komplex, egész feladatot, így alakul ki a termelés. Az áruk minősége a specializált szerszámoknak köszönhetően kiváló, jobb, mint ha mesteremberek egyénileg állítanák elő a terméket. 

Manufaktúrában készültek az I. ipari forradalom idején például a különböző ruhafélék, gyapottermékek. A manufaktúra egy nagy előrelépés volta céhekhez képest, ugyanis nincsenek olyan szigorú kötöttségek, remek volt a munkamegosztás, és az eszközök is korszerűbbek voltak. Így nagyobb volument tudtak termelni olcsóbban. A gépi tömegtermelést előzte meg.