A mezőváros a feudalista korban létrejött közgazgatási egység, mely a földesurak által kiváltságokkal felrházott település volt. Jogilag már nem jobbágyfalu volt, de még nem királyi város. Határai a földesúr által lettek megszabva. A különböző tájaknak szüksége volt kulturális és gazdasági központra. Ezeknek a településeknek - ahogy a neve is sugallja - nem volt joguk városfalat emelni, legfeljebb földsánccal, palánkkal lehetett őket körbevenni. Így, védettségét tekintve sem volt annyira erős.