A nacionalizmus fogalma a latin natio szóból ered, jelentése nemzet. A nacionalizmus a nemzetállam létrehozására, tiszteletére vonatkozó politikai irányzat. Többféle értelemben is beszélhetünk róla. Az egyik értelmezés szerint létezik politikai nacionalizmus, mely szerint egy adott országon belül élő népesség egésze tekinthető egy közösségnek függetlenül az etnikai hovatartozástól. A nyelvi-etnikai nacionalizmus szerint az állam határai, és az azon belül egy nyelvet beszélő, közös kultúrájú emberek köre egybeesik. A 18. században megjelenő eszme, akkor jelent meg, mikor sok ember bevallotta, hogy a nemzet irányába érzett szeretete kiolthatatlan.