A népfelség elve (népszuveneritás elve) azt az elvet jelenti, amely kimondja, hogy a jogok forrása maga a nép. A népnek joga van az államra ruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére. A nép képviselői által gyakorolja a hatalmat Locke és Montesquieu szerint, míg Rosseau szerint a közvetlen néphatalom.