Az ortológusok a nyelvújítás vitájában a hagyományőrzők voltak, akik a nyelvújítás ellenzőiként léptek fel. Szerintük a nyelv életébe való tudatos beavatkozás nyelvromboló, nyelvrontó, és így elvetendő. Ellenfeleik voltak a neológusok, akik a nyelvújítást pártolták.