Az ősiség törvénye kimondja, hogy az öröklött, azaz ősi nemesi birtok öröklődése hogyan történik Magyarországon, erre vezetett be egy szabályozást. Nagy Lajos király 1351-ben eltörölte a szabad végrendelkezés jogát, és meghozta az ősiség törvényét, amely kimondta, hogy az öröklött birtok mindig az egyenes vagy oldalági férfi utódra száll. Amennyiben a legutolsó férfi tag is kihalt, a birtok automatikusan visszaszállt a királyra (háramlási jog). Az ősiség törvénye azt fejezi ki, hogy a föld tulajdona nem egy emberé, hanem egy vérvonal által meghatározott közösségé. A törvény egészen 1848-ig volt életben, védte a nemesi birtokot a bárókkal szemben, és a király jövedelmeit növelte a visszaszálló birtokok által.