A pánszlávizmus egy politikai irányt jelöl, mely számos szláv törzs orosz vezetés alatti egyesítését tűzte ki célul, többek közt a csehek, horvátok, tótok, szlovének, szerbek törzseit. A cél az volt, hogy a cári orosz hatalom alatt egyesüljön mindenki, a 19. és 20. században volt jelen. A pánszlávizmus egy sikeres politikai mozgalom volt.