Periklész (Kr. e. 495 – Kr. e. 429) Athén egyik kiemelkedő kormányzója, politikusa, uralkodásának idejét szokták "Athén Aranykora"-ként emlegetni. Rendkívül befolyásos szónok és hadvezér volt az ókori Athénban, a nép életszínvonala kiváló volt az ő idejében, beleértve a középréteget is. Nagy szerepet játszott a görög–perzsa és a peloponnészoszi háborúban.