A rendi monarchia a feudális állam egy olyan formája, ahol a király és a rendek együtt kormányoznak. A hatalommegosztás a törvényhozásban és az adómegajánlásban mutatkozott meg. A rendi monarchikus berendezkedés nem csupán Magyarországon volt elterjedt, hanem egész Európában is, hiszen jobb berendezkedési forma volt, mint a hűbériség.