A szinekdoché a metonímia egyik fajtája, névátvitelt jelent. Rész-egész viszonyban álló fogalmak felcserélését jelenti. Például: tárgy helyett annak anyagának megnevezése. Példa rá: Érted száz halálba Mennék meg sem állva, Szerelmes angyalom! (Petőfi Sándor)