A szinesztézia a metaforával rokon költői kép, hangulati egyezésen alapuló névátvitel. Kétféleképp jöhet létre: érintkezési és hasonlósági képzettársításból. A hasonlósági képzettársításban valamely fizikai vagy hangulati hasonlóság van, például rikító színek, az érintkezésen alapuló képzettársításban a szemlélet egységéből jön létre a szinesztézia, a szemléletben érzéki benyomásként fordulhat elő, például: fekete csönd.