A szonett eredetileg középkori eredetű, a reneszánsztól egész Európában elterjedt versszerkezet volt. A legkötöttebb versformák közé tartozik, 14 sorból áll, többnyire két quartinára (10-11 szótagos, négy soros szakasz) és két terzinára tagolva. Kivételes hangzású, ezért az intenzív, ambivalens lírai tartalmak kifejezésére kiválóan alkalmas. A sor ritmikailag eredetileg hendekaszillabus. A versformát Shakespeare és Petrarca emelte igazán az egekbe.