A tájelíró költemény (tájleíró vers) egy tájat mutat be, valamint a költő tájhoz fűződő érzéseit, a táj hatására keletkező gondolatait. Az epika-líra határán található műfaj. Gyakran jelennek meg benne különféle tárgyak, épületek, nem csupán a természet. Petődi Sándor volt az egyik legjelentősebb költőnk, aki tájleíró verseket írt.