A tézisregény a regények egyik fajtája, amely tulajdonképpen valamely filozófiai vagy erkölcsi tételt bizonyít vagy cáfol. A tézis a mű során soha nem változik meg, a szereplők tézissel való viszonya sem. Egyik fő alkotója Candide.