A tized a középkorban a jövedelem tizedrészét jelentette, melyet Istennek kellett felajánlani, az egyház munkáját kellett anyagilag támogatni. A tized szó egyik ismert szinonímája a dézsma, mely a latin decima "tized" szóból ered. Már a középkor előtt, a Bibliában is megjelenik, mikor Jákob tizedet adott a Bételben (1Móz 28,22), vagy amikor Mózes tizedet adott Melkisédeknek (1Móz 14,20).