Az utalószó a főmondatban a kifejtendő mondatrészben játszik nagy szerepet, tulajdonképpen egy távolra mutató névmás (az, ott, akkor, stb...) vagy névmási eredetű határozószó. Az utolószó - egyszerűbben megfogalmazva - a főmondatnak azon mondatrésze, melyet részletesen egy mellékmondat fejt ki.