A verses regény kevert műfaj, a romantika időszakában jött létre. Összemossa a műfaji-műnemi határokat, ötvözi a líra és epika műnemek sajátosságait. A verses regény formáját tekintve nem versben írt regény, viszont regényszerű témát dolgoz fel. A hangsúly a történet összefűzése helyett inkább az érzelmek kifejezésére összpontosul, szerkezetét tekintve viszonylag laza. A műfajt Byron teremtette meg Child Harold és Don Juan című műveivel. A mű mintáját számos másik mű követte Európában, például az Anyegin, vagy a Toldi szerelme.