A Vörös Hadsereg kifejezést a mai napig két értelemben használjuk. Az első értelemben a Szovjetunió hadserege, a második értelemben a Tanácsköztársaság idején hazánkban létrejött haderőt nevezzük így.